وراتی

متریال معماری


وراتی تیمی متشکل از طراحان، معماران و متخصصان اجرای پرده است. تجربه و دانش سالها فعالیت در صنعت معماری و طراحی داخلی به وراتی کمک می کند تا دغدغه های طراحان را کاملا درک کرده و تلاش کند تا به بهترین نحو آن ها را پاسخ دهد . تامین، مشاوره طراحی و نصب پرده وظیفه اصلی وراتی است. شما می توانید از مرحله طراحی تا اجرای پرده و سایر پوشش های پنجره روی وراتی حساب کنید.

نمایش وبسایت