فاروچی

مبلمان


فاروچی یکی از برترین مجموعه هایی است که در زمینه واردات و تولید مبلمان اصیل کلاسیک فعالیت دارد؛ فاروچی با داشتن نمایندگی فروش و خدمات از برترین برندهای اروپایی در پروژه های شاخص معماری و معماری داخلی سهم بزرگی را ایفا کرده است؛ تولید با استانداردهای جهانی و صادرات به کشورهای اروپایی و کانادا بخشی از کارنامه این مجموعه در سالیان گذشته است.

نمایش وبسایت